Bankowość elektroniczna

bankowość elektroniczna

menu

Bank w Internecie

Serwis poświecony bankowości internetowej. Porady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu, ochrony danych i zagrożeniom w sieci.

Funkcje banku

Bank jest samodzielną jednostką organizacyjną, na podstawie własnych decyzji określa zakres swojego działania. Ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania. Prowadzi działalność gospodarczą. Banki stworzone są do tego aby zarabiać kasę.

Przedsiębiorstwo które zajmuje się przetwarzaniem informacji w którym decydującą rolę odgrywają przepływy o charakterze informacyjnym.

Pieniądz to pojęcie abstrakcyjne, dlatego bankowość jest jedynym typem przedsiębiorstwa nadającym się do pełnego przeniesienia do systemów informatycznych.

Bank to typowe przedsiębiorstwo, cechy systemu informacyjnego banku:

Wymagania stawiane systemowi informacyjnemu banku:

Pojęcie bankowości elektronicznej jest bezpośredni kontakt klienta z ośrodkiem obliczeniowym w banku.

Odnosi się do produktów i usług bankowych opartych na przetwarzaniu i przesyłaniu danych w postaci cyfrowej.

Co to jest bankowość elektroniczna. Czyli przesyłanie kasy między bankami, systemy SWIFT między narodowe, płatności kartą w sklepie itp?

  copyright © www.finansowe.strefa.pl/